Αποτέλεσμα εικόνας για θερινή προετοιμασια

 Η επιτυχία στις εξετάσεις βρίσκεται στην σωστή, οργανωμένη και έγκαιρη προετοιμασία

 

Στον ΘΑΛΗ  θα πραγματοποιηθούν  θερινά μαθήματα προετοιμασίας συμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών  για τους αποφοίτους της  Β΄ Λυκείου διάρκειας 5 εβδομάδων

 

Στο διάστημα αυτό θα καλυφθεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της ύλης απαλλάσσοντας έτσι τον μαθητή από τον υπερβολικό φόρτο μελέτης και το άγχος της νέας σχολικής χρονιάς.

 

Με την καλοκαιρινή προετοιμασία οι σπουδαστές μας,  το Σεπτέμβριο της νέας σχολικής χρονιάς έχουν ήδη ολοκληρώσει περίπου το 30 % της ύλης πριν καν ξεκινήσει η νέα τάξη.

 

Έτσι αποκτούν τεράστιο πλεονέκτημα στην προσπάθεια που κάνουν να εισαχθούν στις σχολές της επιλογής τους. Έχουν χρόνο για περισσότερες  επαναλήψεις και  φτάνουν με σιγουριά και  αυτοπεποίθηση στις εξετάσεις

 

 

 

Έναρξη θερινής προετοιμασίας   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 / 6 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για θερινή προετοιμασια β λυκειου

 

         Ειδικά τμήματα προετοιμάσιας Α Λυκείου.  

      Κάλυψη κενών  και εισαγωγή στις κατευθύνσεις  

                       Θετικής - Θεωρητικής 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για μια προσωπική συνάντηση ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα σπουδών αλλά και τις παροχές που προσφέρουμε στους μαθητές μας