Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Όπλα

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Όπλα

Επιστημονικά Πεδία: 2ο

Έδρα: Τρίκαλα

Έτος Ίδρυσης: 1889

Δοκιμασίες Εισαγωγής:

 • Ψυχομετρικά Τεστ
 • Υγειονομικές Εξετάσεις
 • Αθλητικές Δοκιμασίες

Διάρκεια Φοίτησης: 2 χρόνια

Σχολή:

Ο κύριος σκοπός της σχολής είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές με διοικητικές και τεχνικές γνώσεις απαραίτητες για να υπηρετήσουν τα διάφορα όπλα και σώματα του Στρατού Ξηράς.

Οι απόφοιτοι της σχολής ορκίζονται με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία.

Ειδικότητες:

Μετά τη κατάταξη τους ακολουθεί μία περίοδος εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας περίπου δύο μηνών με το πέρας της οποίας οι σπουδαστές κατατάσσονται σε δύο υποκατηγορίες Διοικητικοί και Τεχνικοί.

Οι ειδικότητες της Σχολής είναι:

 • Πεζικό
 • Τεθωρακισμένα
 • Πυροβολικό
 • Μηχανικό
 • Διαβιβάσεις
 • Αεροπορία Στρατού
 • Φροντιστές των παραπάνω Όπλων

Καριέρα

Οι Σπουδαστές της Σχολής αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία.

Ανθυπασπιστής ορκίζεται μετά από 12 χρόνια θητείας και με το πέρας των βαθμών Λοχία, Επιλοχία, Αρχιλοχία.

Ένας Ανθυπασπιστής μπορεί να προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ανάλογα με τα προσόντα του.

Ενδεικτικά μαθήματα:

 • Αγγλικά
 • Πληροφορική
 • Διεθνές δίκαιο
 • Οργάνωση – διοίκηση
 • Στρατιωτική Ιστορία
 • Ανώτερα Μαθηµατικά
 • Κοινωνιολογία
 • Ψυχολογία
 • Μηχανολογία
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Ηλεκτρονικά
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 • Θερµοδυναµική

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι σπουδαστές μένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής
 • Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες εξόδους, 1-2 φορές την εβδομάδα
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους λαμβάνουν αποζημίωση, ενώ όλα τα έξοδα διαμονής και σίτισης παρέχονται από το κράτος
 • Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 5 χρόνια

Ιστοσελίδα Σχολής

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :