Λειτουργία

Σχετική εικόνα

Στην επιτυχία οδηγεί η καλή οργάνωση, η μέθοδος και η προετοιμασία γι αυτό στο φροντιστηριό μας

1.   Επιλέγουμε και συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους καθηγητές

Όλοι οι καθηγητές του Εκπαιδευτηρίου μας είναι επαγγελματίες του χώρου και συγγραφείς βιβλίων

Στηρίζουμε κι επενδύουμε στις μακροχρόνιες και σταθερές συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς μας. 

Έχουν  παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό την  ανάπτυξη της διδακτικής ικανότητας αλλά και διδακτικής σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες . Το 60 % είναι κάτοχοι  Μεταπτυχιακού Τίτλου.

 

2. Καταρτίζουμε ομοιογενή τμήματα

Σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο τα τμήματα μας είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και ομοιογενή με βάση την απόδοση του μαθητή και τους στόχους του. Έχουμε  σαφές οργανόγραμμα το οποίο και τηρούμε αυστηρά !

 

3. Διαγωνίσματα -τεστ

Διενεργούμε επαναληπτικά διαγωνίσματα σε επίπεδο Πανελληνιων εξετάσεων, καθώς και 10 λεπτά δεκαπενθήμερα τεστακία εκτός μαθήματος με καθορισμένη ύλη, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία και να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεων τους.

Ο Θαλής συμμετέχει κάθε χρόνο στα  επαναληπτικά διαγωνίσματα που οργανώνει πανελλαδικά η ΟΕΦΕ , με επιτήρηση και συνθήκες που «προσομοιώνουν» τις αντίστοιχες συνθήκες που θα συναντήσει κάθε μαθητής στις εξετάσεις

 

4. Προσωπικό ενδιαφέρον

Αμέριστο ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Είμαστε δίπλα τους  για να ενθαρρύνουμε, να κατευθύνουμε, να στηρίξουμε, να συμμετέχουμε στην προσπάθεια του για το άριστο αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιούμε  εξατομικευμένο προσδιορισμό στόχων και ειδκό προσωπικό οργανόγραμμα μελέτης

 

5. Ώρες διδασκαλίας

Πέρα απο τις προγραματισμένες ώρες μας  έχουμε  εκτακτες ώρες διδασκαλίας όταν οι ανάγκες το απαιτούν.

Τα μαθήματα αυτά αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο του μαθητή διότι

 Παρέχουν την μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και καθοδήγηση.

• Διορθώνουν τα λάθη.

• Καλύπτουν τα κενά.

• Λύνουν προβλήματα στην παρακολούθηση.

• Εμψυχώνουν τους μαθητές και τους δίνουν ώθηση για να αποκτήσουν μέθοδο, οργάνωση και προγραμματισμό στη μελέτη τους..

6.  Σημειώσεις

Παρέχουμε στους μαθητές μας δωρεάν όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, για όλες τις τάξεις κι όλα τα διδακτικά αντικείμενα

 

7. Ενημέρωση γονέων

Στον  ΘΑΛΗ  πιστεύουμε ότι η αμφίδρομη επικοινωνία οικογένειας και εκπαιδευτικών πρέπει να είναι διαρκής και απρόσκοπτη. Γι αυτό :

– Ορίζουμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα με συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά τις οποίες οι γονείς μπορούν να συναντήσουν τους εκπαιδευτικούς μας και να συζητήσουν μαζί τους την πρόοδο του μαθητή

– Πραγματοποιούμε ενημερώσεις γονέων στις οποίες οι γονείς έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν με όλους τους καθηγητές.

–  Ενημερώνουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΘΑΛΗ  στην οποία οι γονείς μπορούν να έχουν διαρκή πρόσβαση στην ατομική καρτέλα του μαθητή και να παρακολουθούν την ακαδημαϊκή πορεία του, τις βαθμολογίες και τις  απουσίες

– Τηλεφωνική αξιολόγηση. Η επαφή μας με τους γονείς δεν σταματά στις προγραμματισμένες συναντήσεις στο χώρο του φροντιστηρίου, καθώς  γίνεται ενημέρωση μέσω τηλεφώνου.

Η τακτική και συνεχής επαφή καθηγητών και γονέων είναι πολύ σημαντική και αποτελεσματική για την πρόοδο των παιδιών

 

8. Συνεχείς επιτυχίες

Ο Θαλής εδώ και 43 χρόνια έχει συνδέσει το όνομά του με συνεχείς επιτυχίες στις εισαγωγικές εξετάσεις .

Είναι το παλιότερο και πιο επιτυχημένο φροντιστήριο της γλυφάδας

 

Η Φιλοσοφία μας είναι να : 

• Συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα και να τηρούμε τις υποσχέσεις μας 

• Επιδιώκουμε με πάθος να είμαστε οι καλύτεροι 

• Βελτιώνουμε συνεχώς τη ποιότητα της δουλειάς μας

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :