Προετοιμασία στον ΘΑΛΗ

Το φροντιστήριο Θάλης έχει ειδικά πρόγραμματα  εντατικής ενίσχυσης των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων.

Στην διάρκεια των προγραμμάτων αυτών :

– Καλύπτονται κενά προηγούμενων τάξεων

–  Γίνονται εβδομαδιαία μονοώρα τεστ

– Συνεχής εξάσκηση στο πως απαντάμε στα θέματα των εξετάσεων

– Δίνονται ειδικά βιβλία και φυλλάδια των εκδόσεων μας

Τα τμήματα είναι ομοιογενή και ολιγομελή με ευελιξία στις ώρες των μαθημάτων

 

Η προετοιμασία γίνεται απο  εξειδικευμένους εκπαιδεύτικούς   για κάθε πεδίο εξέτασης

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :