Μελέτη

Η μελέτη τα τρία πρώτα χρόνια του Γυμνασίου είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί βάζει τις βάσεις για την επιτυχία και την πρόοδο του μαθητή. Το μεγάλο θέμα στα παιδιά της ηλικίας είναι ότι όταν διαβάζουν, αφενός διασπάται η προσοχή τους και αναγκάζονται να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να καλύψουν την ύλη και κουράζονται και αφετέρου εάν έχουν κάποια απορία που δεν την λύνουν άμεσα, δημιουργούνται κενά που δύσκολα αναπληρώνονται.

Tο πρόγραμμα μελέτης Γυμνασίου λειτουργεί βοηθά τους μαθητές να αποβάλλουν το καθημερινό άγχος για τη σχολική μελέτη και να είναι πάντα προετοιμασμένοι σωστά για την «επόμενη μέρα» στο σχολείο.

Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει,  καθοδηγεί,  λύνει τις απορίες και στο τέλος τον εξετάζει, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι καλά διαβασμένος.

Βασικό δε σημείο της φιλοσοφίας μας σχετικά με τη μελέτη είναι τα παιδιά  να μάθουν να μελετάνε σιγά σιγά και μόνα τους

Οι εκπαιδευτικοί μας  είναι απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Τα Προγράμματα Καθημερινής Μελέτης πραγματοποιούνται μεσημέρι  από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε προγραμματισμένες ώρες, ανάλογα με την τάξη και με βάση τις ανάγκες του παιδιού.

Διαλέξε ένα πρόγραμμα και έλα να διαβάσουμε μαζί !

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :