Τμήματα

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κάθε νέα αρχή είναι πρόκληση για δημιουργία και εξέλιξη

Οι μαθητές της Α ΄ Γυμνασίου φεύγοντας από το Δημοτικό αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα προσαρμογής τόσο με την συνεργασία των πολλών καθηγητών όσο και με το πρόγραμμα των νέων μαθημάτων

 

H  πρωτοβάθμια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την παροχή γενικών γνώσεων, ενώ η δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια, λύκεια) από τη διαφοροποίηση των μαθημάτων.

 

Στόχος μας είναι η  ομαλή αλλαγή σχολικής βαθμίδας

 

Tο πρόγραμμα Α’ Γυμνασίου λειτουργεί στο να βοηθά τους μαθητές να αποβάλλουν το καθημερινό άγχος για τη σχολική μελέτη και να είναι πάντα προετοιμασμένοι σωστά

 

Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει,  καθοδηγεί,  λύνει τις απορίες .  Εμπνέουμε στα παιδιά την μάθηση και όχι την αποστήθιση

 

Βασικό  σημείο της φιλοσοφίας μας σχετικά με τη μελέτη  είναι τα παιδιά  να μάθουν να μελετάνε  μόνα τους

 

 

Οι εκπαιδευτικοί μας  είναι απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.  Δημιουργούν  προγράμματα διαβάσματος σε συνεργασία με τους γονείς  και δίνουν βοηθητικό υλικό σε όλα τα μαθήματα

 

Τα Προγράμματα  πραγματοποιούνται μεσημέρι  από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε προγραμματισμένες ώρες,  με βάση τις ανάγκες του παιδιού.

 

 

´ô ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

                                ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                   ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

1

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί μας  είναι απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Δημιουργούν  προγράμματα διαβάσματος σε συνεργασία με τους γονείς  και δίνουν βοηθητικό υλικό σε όλα τα μαθήματα

 

Βασικό  σημείο της φιλοσοφίας μας σχετικά με τη μελέτη  είναι τα παιδιά  να μάθουν να μελετούν   μόνα τους.  Στόχος μας είναι η μάθηση και όχι η αποστήθιση

 

Οι μαθητές της  Β ‘ – Γ ‘  Γυμνασίου  γράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα  διαγωνίσματα –  εργασίες,  ενδεικτικά του επιπέδου και της μορφής που θα   συναντήσουν  στο σχολείο

 

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :