Τμήματα αποφοίτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο φροντιστήριο μας διαμορφώνονται κάθε χρόνο τμήματα με μαθητές που επιθυμούν να ξαναδώσουν  Πανελλαδικές

Οι απόφοιτοι έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του χρόνου αλλά και τη βιωματική εμπειρία των εξετάσεων.

 

 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι το ίδιο με το πρόγραμμα των μαθητικών τμημάτων, με κάποιες βασικές διαφορές

  •  Η ύλη καλύπτεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα καθώς  οι έννοιες είναι γνωστές 

 

  • Εστιάζουμε στα κενά και τις αδυναμίες των υποψηφίων με ειδικά προγράμματα μελέτης

 

  • Γράφουμε περισσότερα διαγωνίσματα και εργασίες για το σπίτι 

 

  •  Διαχείριση του Χρόνου. Συνήθως ο χρόνος για μελέτη είναι περισσότερος. Ωστόσο, δεν υπάρχει η κανονικότητα και ο ρυθμός που δίνει η καθημερινότητα του σχολείου. Ο Θάλης τον κατευθύνει και του δίνει τον απαραίτητο ρυθμό.

 

  • Μεγαλύτερη στοχοπροσήλωση  στην σχολή του κάθε μαθητή

 

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και ομοιογενή. Παρέχουμε προσωπικό πρόγραμμα σπουδών, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής .

Τα προγράμματα μας  είναι απογευματινα ή και  πρωινά

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :