Πρότυπα σχολεία

Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (επίσημη συντομογραφία: ΠΠΣ) είναι Δημοτικά-ΓυμνάσιαΛύκεια, δημόσια Σχολεία που προέρχονται από τα παλιά Πειραματικά Σχολεία που λειτούργησαν από το 1985 έως το 2011.Έχουν όμως κάποια χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα.

Τα κυριότερα είναι:

• Αξιολόγηση του προσωπικού τους

• Επιλογή μαθητών με εξετάσεις

• Ευέλικτες διοικητικές δομές με σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης

• Ενθάρρυνση της Αριστείας της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας

 

Το 2013 καθιερώθηκαν οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδος

Από το 2015 το θεσμικό καθεστώς της λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, διαφοροποιήθηκε και τα σχολεία αυτά διαχωρίζονται σε Πειραματικά και σε Πρότυπα.

Στα Πειραματικά σχολεία οι μαθητές εγγράφονται κατόπιν κλήρωσης ενώ στα πρότυπα κατόπιν εξετάσεων

Κάποια από  τα πρότυπα  σχολεία είναι :

 

1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

 

Τα παραπάνω σχολεία έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία

Οι εκπαιδευτικοί  είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

 

Η εισαγωγή όλων των μαθητών στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων γίνεται με γραπτή δοκιμασία στα παρακάτω μαθήματα:

  • 1. Νεοελληνική Γλώσσα
  • 2. Μαθηματικά

Ειδικότερα εξετάζονται :

  • Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην ανάγνωση, στην Κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, δοκίμια) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

 

  • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο.

Οι μαθητές  εξετάζονται  στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 60 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα τα 120 μόρια.

 Θέματα Εξετάσεων

 Προετοιμασία  στον ΘΑΛΗ

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :