Γ’ Λυκείου

Η Γ΄ Λυκείου αντιπροσωπεύει την προετοιμασία για την τελική ευθεία με στόχο την βαθιά κατανόηση και

την πλήρη και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης.

 

 

Οι μαθητές θα πρέπει να καλύψουν σε βάθος στην ύλη , να κάνουν οργανωμένες επαναλήψεις , να ξεχωρίσουν και να πετύχουν στις πρώτες τους επιλογές

Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου και ο πρώτος κύκλος τους ολοκληρώνεται  τον Φεβρουάριο.

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε ο μαθητής να αφομοιώσει την ύλη του και να προχωρήσει στις επαναλήψεις.

 

Στον Θαλή  δημουργούμε και εφαρμόζουμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε μαθητή μας.

Οργανώνουμε  διαγωνίσµατα  στα οποία ο µαθητής εξετάζεται σε συνθήκες παρόμοιες µε τις πανελλαδικές εξετάσεις (χρόνος, πλήθος και διαβάθµιση των θεμάτων, επιτήρηση ), ώστε να συνηθίζει και να περιορίσει το άγχος του στις τελικές εξετάσεις.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες των προγραμμάτων μας καλέστε την γραμματεία του φροντιστηρίου 

 

 

 

–>ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ                                  –>ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ               –>ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :