Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α)

Επιστημονικά Πεδία: 2o

Έδρα: 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής

Δοκιμασίες Εισαγωγής:

 • Ψυχομετρικά Τεστ
 • Υγειονομικές Εξετάσεις
 • Αθλητικές Δοκιμασίες

Διάρκεια Φοίτησης: 2 χρόνια

Σχολή:

Ο κύριος σκοπός της Σχολής είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Τα μαθήματα διακρίνονται σε θεωρητικής – πρακτικής εκπαίδευσης και ολοκληρώνονται με γραπτές εξετάσεις.

Ειδικότητες:

 • Μηχανοσυνθέτου
 • Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
 • Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού
 • Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
 • Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών
 • Ελεγκτού Αναχαίτησης
 • Γενικού Υλικονόμου

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι σπουδαστές μένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής
 • Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες εξόδους, 1-2 φορές την εβδομάδα
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους λαμβάνουν αποζημίωση, ενώ όλα τα έξοδα διαμονής και σίτισης παρέχονται από το κράτος
 • Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 5 χρόνια

Ιστοσελίδα Σχολής

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :