Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Επιστημονικά Πεδία: 2ο

Έδρα: Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας, Σκαραμαγκά

Έτος Ίδρυσης: 1879

Δοκιμασίες Εισαγωγής:

 • Ψυχομετρικά Τεστ
 • Υγειονομικές Εξετάσεις
 • Αθλητικές Δοκιμασίες

Διάρκεια Φοίτησης: 2 χρόνια

Σχολή:

Ο κύριος σκοπός της σχολής είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στη στρατιωτική και ναυτική αγωγή. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές να κλιθούν σε εκπαιδευτικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Η ολοκλήρωση των σπουδών θα βρει τους σπουδαστές να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη καριέρα τους υπηρετώντας το Ελληνικό Ναυτικό.  Οι απόφοιτοι της Σχολής ορκίζονται με το βαθμό του Κελευστή.

Ειδικότητες:

Μετά τη κατάταξη τους ακολουθεί μία περίοδος συνολικής διάρκειας περίπου ένα μήνα με το πέρας της οποίας οι σπουδαστές κατατάσσονται σε Ειδικότητες και Τέχνες.

Ομάδα Α

 • Αρμενιστή (ΑΡΜ)
 • Τηλεγραφητή (ΤΗΛ)
 • Σηματωρού (ΣΗΜ)
 • Ραδιοεντοπιστή (Ρ/Ε)
 • Τεχνιτή Πυροβόλων (Τ/ΠΒ)
 • Διαχειριστή (ΔΙΑΧ)
 • Διαχειριστή Υλικών (ΔΙΑΧ/ΥΛ)
 • Νοσοκόμου (ΝΟΣ)

Ομάδα Β

 • Ηλεκτρολόγου / Ηλεκτροτεχνίτη (ΗΛ/ΗΤ)
 • Ηλεκτρονικού Διευθύνσεως Βολής (ΗΝ/ΔΒ)
 • Ηλεκτρονικού Αυτομάτων Συστημάτων (ΗΝ/ΑΣ)
 • Ηλεκτρονικού Συνεννοήσεως (ΗΝ/ΣΝ)
 • Ηλεκτρονικού Ραδιοεντοπιστή (ΗΝ/ΡΕ)
 • Ηλεκτρονικού Ανθυποβρυχιακών Συσκευών (ΗΝ/ΑΥ)
 • Ηλεκτρονικού Υφάλων Όπλων (ΗΝ/ΥΟ)
 • Τεχνίτη Τορπιλών (Τ/Τ)
 • Τεχνίτη Ναρκών (Τ/Ν)

Ομάδα Γ

 • Μηχανικού (ΜΗΧ)
 • Τεχνίτη Πυρομαχικών (Τ/ΠΜ)
 • Τεχνίτη Προτυποπιού (Τ/ΠΡΟΤ)
 • Τεχνίτη Ελασματουργού (Τ/ΕΛΑΣ)
 • Τεχνίτη Συγκολλητή (Τ/ΣΥΓΚ)
 • Τεχνίτη Σιδηρουργού (Τ/ΣΙΔ)
 • Τεχνίτη Εφαρμοστή Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (Τ/ΕΦ-ΜΕΚ)
 • Τεχνίτη Μηχανουργού (Τ/ΜΗΧΝ)
 • Τεχνίτη Ψυκτικού (Τ/ΨΥΚΤ)
 • Τεχνίτη Σωληνουργού (Τ/ΣΩΛ)
 • Τεχνίτη Χύτη (Τ/ΧΥΤ)
 • Τεχνίτη Ξυλουργού (Τ/ΞΥΛ)
 • Τεχνίτη Λεμβουργού (Τ/ΛΕΜΒ)
 • Τεχνίτη Σχεδιαστή (Τ/ΣΧΕΔ)
 • Τεχνίτη Οπτικών Οργάνων (Τ/ΟΟ)
 • Τεχνίτη Εφαρμοστή (Τ/ΕΦ)

Καριέρα

 • Κελευστής 3 χρόνια
 • Επικελευστής 3 χρόνια
 • Αρχικελευστής 3 χρόνια
 • Ανθυπασπιστής 4 χρόνια

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου ή Πλοιάρχου (Εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ) σύμφωνα με το Ν.3648/08 και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του Αρχιπλοιάρχου.

Ενδεικτικά μαθήματα:

 • Ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά)
 • Πληροφορική
 • Βασικός Ηλεκτρισμός
 • Βασικά Ηλεκτρονικά
 • Μαθηματικά
 • Ν. Ιστορία
 • Ν. Κανονισμοί
 • Απογραφές
 • Γενικές Ν. Γνώσεις
 • Σωματική Αγωγή
 • Πεζικές Ασκήσεις
 • Εφόλκια – Πρωρατικά
 • Ναυτιλία
 • Χειρισμός πλοίου
 • Ναυτική τέχνη
 • Συντήρηση σκάφους
 • Τοπογραφία-Χαρτογραφία
 • Υδρογραφία-Ωκεανογραφία
 • Ν. Μετεωρολογία
 • Προσομοιωτής Ναυτιλίας
 • Υγιεινή Ασφάλεια Εργασίας
 • Ναρκαλιεία
 • Ευστάθεια-Φόρτωση
 • Ηλεκτρονική
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες
 • Αυτοματισμοί
 • Θεωρία διάδοσης ήχου

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι σπουδαστές μένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής
 • Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες εξόδους, 1-2 φορές την εβδομάδα
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους λαμβάνουν αποζημίωση, ενώ όλα τα έξοδα διαμονής και σίτισης παρέχονται από το κράτος
 • Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 5 χρόνια

Ιστοσελίδα Σχολής

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :