Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μάχιμοι

Επιστημονικά Πεδία: 2ο

Έδρα: Χαντζηκυριάκειο

Έτος Ίδρυσης: 1845

Δοκιμασίες Εισαγωγής:

 • Ψυχομετρικά Τεστ
 • Υγειονομικές Εξετάσεις
 • Αθλητικές Δοκιμασίες

Διάρκεια Φοίτησης: 4 χρόνια

Σχολή:

Ο κύριος σκοπός της σχολής είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στη στρατιωτική και ναυτική αγωγή. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές να κλιθούν σε εκπαιδευτικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Η ολοκλήρωση των σπουδών θα βρει τους σπουδαστές να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη καριέρα τους υπηρετώντας το Ελληνικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι της σχολής ορκίζονται με το βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετούν το Ελληνικό Ναυτικό ως μόνιμοι αξιωματικοί.

Τομείς:

 • Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών
 • Ναυπηγικής & Ναυτικής Μηχανολογίας
 • Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών
 • Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Μαθηματικών
 • Φυσικών Επιστημών
 • Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών

Καριέρα

 • Σημαιοφόρος (3 έτη)
 • Ανθυποπλοίαρχος (4 έτη)
 • Υποπλοίαρχος (5 έτη)
 • Πλωτάρχης (4 έτη)
 • Αντιπλοίαρχος (5 έτη)
 • Πλοίαρχος (3 έτη)
 • Αρχιπλοίαρχος (2 έτη)
 • Υποναύαρχος (2 έτη)
 • Αντιναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας)
 • Ναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας)

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι απόφοιτοι της σχολής υπηρετούν σε πλοία του Ελληνικού Ναυτικού με κορυφαία τη θέση του Κυβερνήτη.

Ενδεικτικά μαθήματα:

 • Μαθηματικά
 • Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική
 • Θεωρία Κυκλωμάτων
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Ναυτική Ιστορία
 • Ναυτιλία
 • Ναυτική Tέχνη
 • Ξένη Γλώσσα
 • Εισαγωγή στη Ναυτική Μηχανολογία
 • Ναυτική Μετεωρολογία
 • Βλητική
 • Ηλεκτρονική
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος
 • Θεωρητική Μηχανική
 • Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Ωκεανογραφία
 • Ναυτική Τακτική
 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Ναυτικών Υλικών
 • Τεχνολογία Συστημάτων Μάχης
 • Ναυπηγική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Οικονομία της Άμυνας
 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Πειραματική Αντοχή και Επιστήμη Υλικών
 • Υδροακουστική και Συστήματα SONAR
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Δίκαιο

Μεταπτυχιακά:

Στους αξιωματικούς απόφοιτοι της σχολής δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της Ελλάδα όσο και του εξωτερικού. Ενώ από τη θέση του Υποπλοιάρχου τους δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν πτυχίο στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, που έχει ως αποτέλεσμα να εκτελούν καθήκοντα στη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι σπουδαστές μένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής
 • Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες εξόδους, 1-2 φορές την εβδομάδα
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους λαμβάνουν αποζημίωση, ενώ όλα τα έξοδα διαμονής και σίτισης παρέχονται από το κράτος
 • Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Ιστοσελίδα Σχολής

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :