Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μηχανικοί

Επιστημονικά Πεδία: 2ο

Έδρα: Χαντζηκυριάκειο

Έτος Ίδρυσης: 1845

 

Δοκιμασίες Εισαγωγής:

 • Ψυχομετρικά Τεστ
 • Υγειονομικές Εξετάσεις
 • Αθλητικές Δοκιμασίες

Διάρκεια Φοίτησης: 4 χρόνια

Σχολή:

Ο κύριος σκοπός της σχολής είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στη στρατιωτική και ναυτική αγωγή. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές να κλιθούν σε εκπαιδευτικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Η ολοκλήρωση των σπουδών θα βρει τους σπουδαστές να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη καριέρα τους υπηρετώντας το Ελληνικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι της σχολής ορκίζονται με το βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετούν το Ελληνικό Ναυτικό ως μόνιμοι αξιωματικοί – μηχανικοί.

Τομείς:

 • Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών
 • Ναυπηγικής & Ναυτικής Μηχανολογίας
 • Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών
 • Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Μαθηματικών
 • Φυσικών Επιστημών
 • Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών

Καριέρα

 • Σημαιοφόρος (3 έτη).
 • Ανθυποπλοίαρχος (4 έτη).
 • Υποπλοίαρχος (5 έτη).
 • Πλωτάρχης (4 έτη).
 • Αντιπλοίαρχος (5 έτη).
 • Πλοίαρχος (3 έτη).
 • Αρχιπλοίαρχος (2 έτη).
 • Υποναύαρχος (2 έτη).
 • Αντιναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι απόφοιτοι της σχολής υπηρετούν σε πλοία του Ελληνικού Ναυτικού με κορυφαία τη θέση του Α’ Μηχανικού.

Ενδεικτικά μαθήματα:

 • Μαθηματικά
 • Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική
 • Θεωρία Κυκλωμάτων
 • Μετάδοση θερμότητας
 • Θερμοδυναμική
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Ναυτική Ιστορία
 • Ναυτιλία
 • Ναυτική Tέχνη
 • Φιλοσοφία
 • Ξένη Γλώσσα
 • Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών
 • Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Θεωρητική Μηχανική
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
 • Βοηθητικά Συστήματα και Δίκτυα Πλοίου
 • Ηλεκτρονική
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Μηχανική Ρευστών
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος
 • Επιστήμη Υλικών
 • Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι
 • Ναυπηγική
 • Δίκαιο
 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Ναυτικοί Κινητήρες Diesel
 • Τεχνολογία Ναυτικών Υλικών
 • Οικονομία της Άμυνας
 • Πειραματική Αντοχή και Επιστήμη Υλικών
 • Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Στοιχεία
 • Κοινωνική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακά:

Στους αξιωματικούς απόφοιτοι της σχολής δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της Ελλάδα όσο και του εξωτερικού. Ενώ από τη θέση του Υποπλοιάρχου τους δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν πτυχίο στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, που έχει ως αποτέλεσμα να εκτελούν καθήκοντα στη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά του εξωτερικού είναι το Naval Postgraduate School (NPS) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, το Granfield University στη Μ. Βρετανία, το Harvard University κτλ ενώ από πανεπιστήμια της Ελλάδας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι σπουδαστές μένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής
 • Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες εξόδους, 1-2 φορές την εβδομάδα
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους λαμβάνουν αποζημίωση, ενώ όλα τα έξοδα διαμονής και σίτισης παρέχονται από το κράτος
 • Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Ιστοσελίδα Σχολής

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :