Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Επιστημονικά Πεδία: 2ο

Έδρα: Βάρη Αττικής

Έτος Ίδρυσης: 1828

Δοκιμασίες Εισαγωγής:

 • Ψυχομετρικά Τεστ
 • Υγειονομικές Εξετάσεις
 • Αθλητικές Δοκιμασίες

Διάρκεια Φοίτησης: 4 χρόνια

Σχολή:

Ο κύριος σκοπός της σχολής είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές σε δύο τομείς. Ο μεν πρώτος είναι μέσα από μια σειρά μαθημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης να τους παρέχει όλη την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση. Η ολοκλήρωση των σπουδών θα βρει τους σπουδαστές να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους καριέρα.

Μέσα στη σχολή ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να παρακαλουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία διοργανώνονται από κοινού με Πανεπιστήμια της χώρας.

Τα τρία πρώτα χρόνια της φοίτησης στη σχολή Ευελπίδων η εκπαίδευση είναι κοινή για όλους. Ενώ το τελευταίο έτος κατατάσσονται σε ένα συγκεκριμένο όπλο.

Όλοι οι απόφοιτοι της σχολής ορκίζονται με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Στρατιωτική Καριέρα:

 • Ανθυπολοχαγός (3 έτη).
 • Υπολοχαγός (4 έτη).
 • Λοχαγός (5 έτη).
 • Ταγματάρχης (4 έτη).
 • Αντισυνταγματάρχης (5 έτη).
 • Συνταγματάρχης (3 έτη).
 • Ταξίαρχος (2 έτη).
 • Υποστράτηγος (2 έτη).
 • Αντιστράτηγος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).
 • Στρατηγός (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).

Ειδικότητες:

 • Πεζικό.
 • Τεθωρακισμένα.
 • Πυροβολικό.
 • Μηχανικό.
 • Διαβιβάσεις.
 • Αεροπορία Στρατού.

Κατά τα τρία πρώτα χρόνια η φοίτηση είναι κοινή για όλους τους ευέλπιδες (όπλα – σώματα). Κατά το τελευταίο έτος κατατάσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο όπλο.

Ενδεικτικά μαθήματα:

 • Νεώτερη Ελληνική και Σύγχρονη Ιστορία
 • Συνταγματικό δίκαιο
 • Πόλεμος και Πολιτισμός
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Πληροφορική
 • Γενική Φυσική
 • Σύγχρονη Φυσική
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Διαφωτισμός και Νεοελληνική Ταυτότητα
 • Στατιστικές μέθοδοι και Στοχαστικές διαδικασίες
 • Διαφορική Γεωμετρία
 • Χημική Τεχνολογία
 • Τοπογραφία
 • Μηχανολογία
 • Ηγεσία-Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρολογία / Τεχνικό Σχέδιο
 • Ηλεκτρονικά
 • Μακροοικονομία
 • Στρατηγική – Τακτική Ανάλυση Μαχών
 • Στρατηγική – Τακτική Ανάλυση Εδαφικών Διαμερισμάτων
 • Τεχνική Μηχανική
 • Κοινωνιολογία
 • Οικονομική Πολιτική
 • Προσομοίωση Επιχειρήσεων
 • Πολεμική Τέχνη & Εφαρμογές
 • Γεωπολιτική
 • Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι σπουδαστές μένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής
 • Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες εξόδους, 1-2 φορές την εβδομάδα
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους λαμβάνουν αποζημίωση, ενώ όλα τα έξοδα διαμονής και σίτισης παρέχονται από το κράτος
 • Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Ιστοσελίδα Σχολής

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :