Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

Επιστημονικά Πεδία: 1ο, 3ο και 5ο

Έδρα: Θεσσαλονίκη

Έτος Ίδρυσης:1926

Δοκιμασίες Εισαγωγής:

• Ψυχομετρικά Δοκιμασίες

• Υγειονομικές Εξετάσεις

• Αθλητικές Δοκιμασίες

Τμήματα Σχολής:

• Ιατρικό

• Κτηνιατρικό

• Οδοντιατρικό

• Φαρμακευτικό

• Οικονομικό Στρατολογικό

• Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

• Ψυχολόγων

Διάρκεια Φοίτησης:

 • Ιατρικό: 6 χρόνια
 • Κτηνιατρικό: 5 χρόνια
 • Οδοντιατρικό: 5 χρόνια
 • Φαρμακευτικό: 5 χρόνια
 • Οικονομικό Στρατολογικό: 4 χρόνια
 • Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων: 4 χρόνια
 • Ψυχολόγων: 4 χρόνια

Ο κύριος σκοπός της σχολής είναι να παρέχει στους σπουδαστές την κατάλληλη Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στις αντίστοιχες Σχολές-Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όπου οι σπουδαστές έχουν τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους φοιτητές. Από την άλλη Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται εντός της σχολή. Εκεί, οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι ,να τηρούν το πρόγραμμα της Σχολής (σίτιση, διαμονή, διάβασμα και σκοπιές). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι έχουν πλέον τη δυνατότητα, να ξεκινούν την στρατιωτική τους καριέρα, ενώ παράλληλα μπορούν, να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Βαθμός Αποφοιτήσεως:

1. Οι απόφοιτοι εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και ανάλογα με το σώμα ονομάζονται:

 • Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς
 • Σημαιοφόροι στο Ναυτικό
 • Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία

2. Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ είναι οι

 • Υποστράτηγος, Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος για τους Ιατρούς και Οικονομικούς.
 • Υποστράτηγος για τους Στρατολόγους – Στρατιωτικούς Νομικούς Συμβούλους.
 • Ταξίαρχος (ΣΞ ή ΠΑ) ή Αρχιπλοίαρχος για τους Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς και Ψυχολόγους.

Ενδεικτικά μαθήματα:

Ιατρικής:

 • Βιολογία
 • Ιατρική Φυσική
 • Ιατρική Στατιστική
 • Ιστορία Ιατρικής
 • Ανατομική
 • Γενετική
 • Βιοχημεία
 • Φυσιολογία
 • Φαρμακολογία
 • Γενετική Παθολογική Ανατομική
 • Χειρουργική Αναισθησιολογία
 • Ουρολογία
 • Δερματολογία
 • Πνευματολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Νευροχειρουργική
 • Γυναικολογία
 • Μαιευτική
 • Καρδιολογία

Κτηνιατρικής:

 • Ζωολογία
 • Ζωοτεχνία
 • Βιοστατιστική
 • Μικροσκοπική Ανατομική
 • Μακροσκοπική Ανατομική
 • Μικροβιολογία
 • Παθολογική Ανατομική
 • Υγιεινή και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 • Γενετική
 • Διαγνωστική Κυτταρολογία
 • Οικολογία
 • Παθολογία Ιχθύων
 • Ανοσολογία

Οδοντιατρική

 • Οδοντιατρική Αναισθησιολογία
 • Προκλινική Ενδοδοντία
 • Βιολογία Οδοντικών Ιστών
 • Οδοντική Μορφολογία
 • Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
 • Βιολογία Εμφυτευμάτων
 • Περιοδοντολογία
 • Στεφάνες και γέφυρες
 • Ολικές-Μερικές Οδοντοστοιχίες
 • Προληπτική Οδοντιατρική
 • Μερικές Οδοντοστοιχίες
 • Κοινωνική Οδοντιατρική

Φαρμακευτικής

 • Γενική Φυσική
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Αναλυτική Χημεία
 • Γενική Οργανική Χημεία
 • Ενζυμολογία
 • Βοτανική
 • Μικροβιολογία
 • Κυτταρική Βιολογία
 • Ανατομία
 • Κλινική Χημεία
 • Φυσική Φαρμακευτική
 • Φαρμακογνωσία
 • Φαρμακολογία

Οικονομικού Στρατολογικού

 • Μικροοικονομική
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Στατιστική
 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Ελληνικά
 • Διεθνής Οικονομικά
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Πολιτική Οικονομία

Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

 • Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Δικαιοπραξίας
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Ενοχικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Γενική Θεωρία της Ποινής και Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου
 • Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών

Ψυχολόγων

 • Κλινική Ψυχολογία
 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ψυχολογία
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Θεωρίες Προσωπικότητας
 • Ψυχολογική Αξιολόγηση
 • Στατιστική
 • Βιολογική Ψυχολογία

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Οι φοιτητές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής και εξέρχονται τις ημέρες και τις περιόδους που προβλέπονται στον κανονισμό της Σχολής.
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα και όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής στη Σχολή βαρύνουν το Δημόσιο.
 • Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια
Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :