Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός-TEST ΗΟRIZON


Στα Φροντιστήρια ΘΑΛΗΣ λειτουργεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός με τη χρήση του τεστ ΗΟRΙΖΟΝ: Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Το Τεστ HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Το Τεστ HORIZON αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Το άτομο καλείται να δηλώσει σε μια 6βάθμια κλίμακα το βαθμό, στον οποίο θα τον ενδιέφερε να ασχοληθεί επαγγελματικά στο μέλλον με κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες. Τα αποτελέσματά του τεστ βγαίνουν άμεσα και δίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή προτείνοντας του συγκεκριμένες σχολές (οι οποίες ταιριάζουν με την προσωπικότητά του και υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο).
Ο χρόνος, που απαιτείται για να ολοκληρώσει ένας μαθητής το τεστ, ανέρχεται σε 25 με 30 λεπτά.

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Horizon είναι τα ακόλουθα:

 

  • Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού.
    • Μετρά 38 επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες (τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τεστ στην Ελλάδα), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
  • Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα κάθε ατόμου συσχετίζονται με όλες τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικού δελτίο.

 

Υπεύθυνη ανάπτυξης του ερωτηματολογίου είναι η Δρ. Γεωργία Αθ. Κουμουνδούρου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό» του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Εκπαιδευτικός, Πτυχιούχος Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (κατεύθυνση: Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός συνεργάτης στην ανάπτυξη και εγκυροποίηση του τεστ είναι ο Δρ. Ιωάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Με κάθε νέα εγγραφή        ΔΩΡΕΑΝ       το ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ HORIZON

 

 

 

Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκδηλώσεις οι οποίες απευθύνονται  σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, σε γονείς αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν πλήρως για τα Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα της χώρας και τις αλλαγές που επιφέρει το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ στο Λύκειο.

 

    Οι  βασικές θεματολογίες των εκδηλώσεων  : 

 

  • Πως επιλέγω σχολή
  • Πως επιλέγω κατεύθυνση
  • Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολών
  • Επαγγελματικά Δικαιώματα Σχολών
  • Μεταπτυχιακά Προγράμματα
  • Προοπτικές της κάθε σχολής
Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :