Υπολογισμός μορίων

Για τους μαθητές μας που εξετάζονται με το νέο σύστημα, επιλέξτε ανάλογα την ομάδα προσανατολισμού που ανήκετε:

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :