Υπολογισμός μορίων Θετικών Σπουδών

';

myWindow = window.open("", "myWindow", "width=700, height=600"); // Opens a new window myWindow.document.write(htmlcode); p=myWindow.document.calcForm; for(i = 0 ; i < 6 ; i++){ timi=myWindow.opener.o.in3[i].value == '' ? 0 : parseFloat(myWindow.opener.o.in3[i].value); if (timi != 0){ //p.in3[i].value=Math.round(myWindow.opener.o.in3[i].value*100)/100; p.in3[i].value=Math.round(timi*100)/100; } } timi=myWindow.opener.o.ped1.value == '' ? 0 : parseFloat(myWindow.opener.o.ped1.value); if(timi != 0){ p.ped1.value=Math.round(timi*100)/100; } timi=myWindow.opener.o.ped2.value == '' ? 0 : parseFloat(myWindow.opener.o.ped2.value); if(timi != 0){ p.ped2.value=Math.round(timi*100)/100; } timi=myWindow.opener.o.ped3.value == '' ? 0 : parseFloat(myWindow.opener.o.ped3.value); if(timi != 0){ p.ped3.value=Math.round(timi*100)/100; } timi=myWindow.opener.o.ped4.value == '' ? 0 : parseFloat(myWindow.opener.o.ped4.value); if(timi != 0){ p.ped4.value=Math.round(timi*100)/100; } timi=myWindow.opener.o.ped5.value == '' ? 0 : parseFloat(myWindow.opener.o.ped5.value); if(timi != 0){ p.ped5.value=Math.round(timi*100)/100; } p.onoma.value=myWindow.opener.o.onoma.value; myWindow.document.close(); }

ΜΑΘΗΜΑΤΑΓΡΑΠΤΑ
ΠΕΔΙΟ I
ΠΕΔΙΟ II
ΠΕΔΙΟ III
ΠΕΔΙΟ IV
ΠΕΔΙΟ V
Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :